2/6

Breivoll gangbru. Illustrasjon av Multiconsult

3/6

Øvre Sund bru, Drammen

4/6

Sarpsborg gangbru (Designkonkurranse)

5/6

Tresfjord bru

6/6

Flekkefjord gangbru

Bru

I Multiconsult har vi et kreativt og erfarent brumiljø, som tar meg seg kompetanse og lærdom fra over 40 år med komplekse betongkonstruksjoner offshore når selskapet skal være med på å utvikle fremtidens kryssinger.

For å finne den mest optimale løsningen under prosjektering av bruer samarbeider fagmiljøet tett med arkitekter samt det øvrige samferdselsmiljøet internt i Multiconsult. Flere fagmiljøer bidrar for å finne det beste alternativet med hensyn til miljø, estetikk, økonomi og trafikkavvikling i anleggsperioden. Multiconsult kan også tilby geoteknikere som bistår med vurderinger for å finne de mest hensiktsmessige fundamenteringsløsningene.

Selskapet jobber med ulike typer bruer, fra de mer standardbruer til bevegelige bruer og studie av større flytebruer for kryssing av brede, dype fjorder. Flesteparten av bruene Multiconsult har prosjektert er betongbruer, men fagmiljøet har også mye erfaring med stålbruer.

Multiconsult er blant de ledende i bruk av 3D- modellering i prosjekteringen. Det tilbys også 3D- illustrasjoner av løsninger, for eksempel når flere brualternativer skal vurderes mot hverandre.