Medeierskap i Multiconsult

Onsdag 8. november startet tegningsperioden for medeierskapsprogrammet. Programmet består av det årlige aksjekjøpsprogrammet, med noen modifikasjoner, og det nye medeierskapsordningen hvor kvalifiserte medarbeiderne kan få 40 aksjer vederlagsfritt,

Multiconsult mener at vi som konsern er tjent med at flest mulig av selskapets medarbeidere er medeiere i virksomheten. Dette styrker båndene vi som jobber her har til egen arbeidsplass og kan øke interessen internt for utvikling, drift og lønnsomhet.

For den enkelte medarbeider kan medeierskapet være en god langsiktig investering (får en bedre avkasting enn ved å sette sparepenger i bank) og at man i tillegg også har mulighet for å få årlig utbytte på aksjene.

HVEM KAN DELTA?

For å delta i medeierprogrammet og aksjekjøpsprogrammet må du være fast ansatt i Multiconsult ASA eller i et majoritetseid datterselskap. Du må i tillegg arbeide minst 50 prosent av normal arbeidstid per 1. oktober 2023.

Dersom du er ansatt med samme vilkår etter 1. oktober, vil du få tilbud om vederlagsfrie aksjer i første kvartal 2023 og trenger ikke å gjøre noe nå. Du kan dessverre ikke delta i aksjekjøpsprogrammet før i 2024.

FÅ, KJØP og FINANSIER

Få 40 aksjer vederlagsfritt

 • Alle kvalifiserte medarbeidere kan få dette som en engangstildeling – uten krav til kjøp av aksjer
 • De vederlagsfrie aksjene har ingen bindingstid og kan i prinsippet selges umiddelbart etter tildeling
 • Du må ha opprettet VPS-konto og registrert denne i Optio-portalen (mer informasjon lengre ned)
 • Tilbudet gjelder fra 8. november til 22. november kl. 14:00

Kjøp aksjer med 20 prosent rabatt

 • Alle kvalifiserte medarbeidere kan kjøpe aksjer til rabattert pris for mellom 6 000 og 100 000 kroner
 • Bindingstid for disse aksjene er 2 år. Det vil si at så lenge du er ansatt i selskapet, kan du ikke selge de rabatterte aksjene før bindingstiden har utløpt
 • Du må ha en VPS-konto og registrert denne i Optio-portalen (mer informasjon lengre ned)
 • Tegningsperiode (når du må tegne deg for ønsket antall aksjer) er fra 8. november til 22. november kl. 14:00

Finansier kjøp av rabatterte Multiconsult-aksjer med rentefritt lån

 • Du kan låne i overkant av 70 000 kroner rentefritt av selskapet for å finansiere kjøp av rabatterte aksjer
 • Lånet må nedbetales innen 12 måneder og trekkes i månedlige avdrag fra den enkeltes lønnsutbetaling
 • Du registerer i Optio-portalen (se mer informasjon nedenfor) hvorvidt du ønsker å betale aksjer via rentefritt lån, gjennom innbetaling eller en kombinasjon av disse

HVA MÅ DU GJØRE FOR Å DELTA?

For å få de vederlagsfrie aksjene og/eller kjøpe rabatterte aksjer må du opprette en VPS-konto (om du ikke allerede har det) og logge deg inn i portalen til vår samarbeidspartner, Optio, for å bekrefte deltakelse og gi informasjon om VPS-konto. Options portal finner du her: .

Optio Incentives Portal: https://portal.optioincentives.no

Inne på portalen må du:

 • Legge inn din jobb-epostadresse
 • Motta en 6-sifret kode fra e-post
 • Legge inn koden på innlogginssiden
 • Følge instruksjoner på portalen.

FOR MER INFORMASJON

For mer informasjon henvises det til e-post du allerede skal ha mottatt fra Optio eller ved å gå inn på Optio-portalen (https://portal.optioincentives.no) hvor du finner en grundig informasjon om aksjer og medeierprogrammene.

Finner du ikke svar på det du lurer på her, ta kontakt med HR
via e-post shareprogram@multiconsult.no.