Become a co-owner of Multiconsult | Bli medeier i Multiconsult

EMPLOYEES OUTSIDE NORWAY

From share purchase program to co-ownership scheme – Press on for more information about this year’s changes and how you can become a co-owner.

How to be a co-owner of Multiconsult

—-

MEDARBEIDERE ANSATT I NORGE

Fra aksjekjøpsprogram til medeierskapsordning – Trykk deg videre for mer informasjon om årets endringer og hvordan du kan bli medeier.

Hvordan bli medeier i Multiconsult