Erichsen & Horgen blir del av Multiconsult

Multiconsult overtar alle aksjene i Erichsen & Horgen inkl. datterselskapet Malnes og Endresen og selskapets totalt 234 medarbeidere. Med oppkjøpet tar Multiconsult et nytt…

09-07-2021

Inngår rammeavtaler med Sykehusbygg

Multiconsult og LINK arkitektur har inngått rammeavtaler på fire områder med Sykehusbygg HF. Rammeavtalene omfatter rådgivingstjenester for planlegging og gjennomføring av sykehusbygging.

16-06-2021

Store ambisjoner for rådhuset Stavanger

Tegningene som viser hvordan nye Stavanger rådhus skal bli, er endelig klare. Ambisjonene er skyhøye, både på design, miljø og på tekniske installasjoner. Når…

09-06-2021

På lag med fremtiden

5. juni er Verdens miljødag, som siden 1972 har blitt markert for å øke bevisstheten rundt miljøspørsmål. – Vi har alle et ansvar for…

04-06-2021

Inspeksjon av bruer og fergekaier fra Rogaland til Finnmark

Statens vegvesen har inngått rammeavtale med Multiconsult om hovedinspeksjon av nærmere 130 bruer og fergekaier i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms…

03-06-2021