Gode forberedelser er avgjørende for å forebygge flomskader

Gode forberedelser er avgjørende for å redusere konsekvenser av mulige flomsituasjoner de kommende ukene. Hydrolog Thea Caroline Wang i Multiconsult mener det er viktig…

29-05-2020

Planlegger fremtidens endeholdeplasser for elbusser

Kollektivselskapet Ruter har som ambisjon å øke antall elektriske busser i Oslo og deler av Viken. Multiconsult planlegger nå løsninger for hurtiglading på en…

26-05-2020

Universitetene beholder ansvaret for forvaltning av bygg og eiendommer

Regjeringen overføringer ikke forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT og NTNU til Statsbygg. Multiconsult sto for en kartlegging av eiendomsforvaltning som…

25-05-2020

Solkraftmarkedet i Norge doblet på ett år

Solkraftmarkedet i Norge doblet seg i fjor, viser den offisielle markedsstatistikken for solkraft i Norge, som er utarbeidet av Multiconsult for Solklyngen.

20-05-2020

Solid 1. kvartal 2020 for Multiconsult

Multiconsult leverer et resultat på 117,5 millioner kroner, tilsvarende en EBIT-margin 11,8 prosent, i første kvartal 2020. Selskapet kan også vise god vekst og…