Must sommerprogram VA-teknikk 2017

Pernille Moe Sagli | Fagområde: Teknisk planlegging | Kontor: Trondheim

Møte med Multiconsult

Multiconsult er et kjent navn for mange studenter. Man ser de ofte på karrieredager og andre arrangement, og det var akkurat slik jeg kom i kontakt med Multiconsult første gang.

Gjennom en bedriftspresentasjon fikk jeg høre om Must fra tre engasjerte representanter. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av firmaet. Som student var det veldig positivt å høre om den bevisste satsingen på rekruttering av studenter og nyutdannede. I tillegg fikk jeg inntrykk av et godt, bredt fagmiljø med mange flinke medarbeidere med ulik bakgrunn.

Sommeren 2017

I sommer har jeg jobbet på Samferdsel & Infrastruktur under VA-seksjonen. Allerede på dag én var jeg i gang med et reelt prosjekt for en ekstern kunde. Veldig spennende og motiverende for en uerfaren student!

Jeg har hovedsaklig jobbet med et separeringsprosjekt hvor gamle kommunale fellesledninger skal byttes ut med separate ledninger for spill- og overvann. Et bra miljøprosjekt. Jeg var med fra oppstarten av prosjektet, og fikk mange varierende oppgaver. Dette innebar både feltarbeid, dimensjonering, bruk av ulike dataprogram og møter med oppdragsgiveren. Det var gøy å se at man faktisk får bruk for noe av det man lærer i forelesningene.

Arbeidsoppgavene var både spennende og utfordrende. Av og til sto jeg fast og trengte en hjelpende hånd, og da var det alltid flinke og behjelpelige kollegaer å spørre. Avdelingen hadde et trivelig, sosialt miljø, hvor jeg trivdes veldig godt.

Veien videre

Sommeren hos Multikonsult har gitt meg mange nyttige erfaringer og ikke minst et verdifullt innblikk i hvordan det er å jobbe i konsulentbransjen. Jeg vil absolutt anbefale sommerjobb hos Multiconsult, både for det faglige utbyttet og for det gode arbeidsmiljøet.