Brion Lance Caguiat

Sommerjobb i Multiconsult 2011 og 2012 | Fagområde: Konstruksjonsteknikk

Møte med Multiconsult

Brion kom i kontakt med Multiconsult da han skrev bacheloroppgaven sin vinteren 2010/11. Han var del av en gruppe studenter som ønsket å fordype seg innenfor brukonstruksjoner, og oppsøkte derfor aktuelle bedrifter.

– Multiconsult var imøtekommende og viste raskt interesse. Jeg opplevde Multiconsult som en profesjonell bedrift som tok oss på alvor helt fra oppstart og til overleveringen av oppgaven, sier Brion.

Sommerjobb 2011 og 2012

Brion har hatt sommerjobb hos Multiconsult både i 2011og 2012.

– Allerede fra første sommer hos Multiconsult fikk jeg spennende og varierte arbeidsoppgaver. Jeg fikk blant annet muligheten til å dra på en tre dagers kurs i Tekla Structures (3D-modellering, BIM) – et opphold jeg opplevde som både lærerik og innholdsrik, sier Brion.

Sommeren 2012 fikk Brion muligheten til å reise til Valencia, Spania sammen med en annen sommerstudent. Der tilbrakte de to uker med Degree of Freedom Engineers, en samarbeidsbedrift av Multiconsult.

– Vi startet med prosjekteringen av en gangbru; en skråstagsbru som kunne vippes for å tillate båttrafikk. Det var utrolig spennende å få muligheten til å jobbe i et annet land, og jobbe tett sammen med dyktige kollegaer fra andre avdelinger. Det som har imponert meg mest med Multiconsult er hvor flinke de er til å ta vare på sine ansatte. Jeg ble introdusert av fadderen min første dagen, og fikk raskt et svært godt inntrykk av mine kollegaer, sier Brion.

Tips til sommerjobbsøkere

– Ingeniør- og sivilingeniørutdannelsen er et veldig spennende og innholdsrikt studie, der forelesningene og oppgavene er svært relevante for arbeidslivet. Overgangen fra studielivet til arbeidslivet er likevel merkverdig: Det kjennes på kroppen og det kan av og til føles veldig tungt i begynnelsen. Jeg oppfordrer derfor alle studenter til å søke på sommerjobbstillinger så tidlig som mulig. Erfaringene, impulsene og opplevelsene under arbeidsperioden gir kunnskap som man ikke kan tilegne seg på skolebenken. Samtidig vil en sommerjobb gi deg et godt innblikk i hvordan arbeidslivet er. Det kan være en fordel å være aktiv og tidlig ute i søknadsprosessen, avslutter Brion.

Veien videre frem mot fast ansettelse

Våren 2013 skrev Brion masteroppgaven sin i samarbeid med Multiconsult. Han startet som fast ansatt i avd. Samferdsel & Infrastruktur august 2013.

 

Erfaringer fra sommerjobb