Spisser kompetansen på tilgjengelighet

Likebehandling i det bygde miljø er et område med økende politisk og faglig oppmerksomhet. Det gjelder ikke kun i Norge, men også i Danmark,…

28-05-2018

Prosjekterer nye Tønsberg sykehus

Sykehuset Vestfold har tildelt CURA-gruppen oppdraget med å prosjektere nye Tønsberg sykehus. Kontraktsverdi inklusive opsjoner er estimert til 150-200 millioner kroner.

23-05-2016

Multiconsult overtar alle aksjer i LINK arkitektur AS

Etter avtale med de øvrige aksjonærene vil Multiconsult ASA overta samtlige aksjer i Norges største arkitektselskap, LINK arkitektur AS. Multiconsult har siden 2008 vært…

11-08-2015