1/2

Stovertårnet (Foto: Jiri Havran)

2/2

Schandorffs plass (Foto: Ranja B. Sjøstrøm)

Spisser kompetansen på tilgjengelighet

Likebehandling i det bygde miljø er et område med økende politisk og faglig oppmerksomhet. Det gjelder ikke kun i Norge, men også i Danmark, Sverige og i Storbritannia hvor nasjonale bygningslover stiller stadig strengere krav til tilgjengelighet og universell utforming.

28. mai 2018

Våren 2018 begynte Ranja B. Sjøstrøm i Multiconsult å studere på en master i universell utforming og tilgjengelighet (MUDT) ved Aalborg Universitet i København. Hun forteller at utdanningen er den eneste akademiske videreutdanning i universell utforming for det bygde miljø i Norden. Det finnes heller ingen lignende studier i resten av Europa.

– Studiet både utfordrer og oppmuntrer meg til å arbeide kritisk og nytenkende med tanke på prosess, strategi, samarbeid og potensielle løsninger for både kunder og brukere, sier hun.

Studiet i universell utforming og tilgjengelighet går ut på å tilegne seg kunnskap og metoder for å implementere løsninger som imøtekommer brukere med ulike funksjonsevner og behov, uten å gå på kompromiss med arkitektoniske kvaliteter. Utdanningen har et fokus som strekker seg langt utover byggetekniske forskrifter og krav, og gir studentene metoder og kunnskap som kan bidra til nye måter å arbeide med universell utforming.

Bra for alle, nødvendig for noen

Sjøstrøm framholder at universell utforming er viktig fordi det handler om at alle mennesker skal få mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet.

– Om det er min gamle bestemor som bruker rullator, min svigerinne som har to barn i barnevogn, min venn Thomas som sitter i rullestol, min kollega Vegard som sykler til jobb eller lille Kasper som har Downs syndrom – har de alle sammen rett til å leve, bo og ferdes i samfunnet på lik linje med meg. Dessverre er ikke samfunnet vårt barrierefritt ennå. Det er fortsatt mange hindringer for mennesker som av en eller annen grunn har en nedsatt funksjonsevne, sier Sjøstrøm.

– Jeg vil bruke denne utdannelsen til å være en ambassadør for universell utforming i Multiconsult. Hvis vi skal bidra til en bærekraftig utvikling som gir fremtidige generasjoner muligheten til å tilfredsstille sine behov, må vi bygge med solid kvalitet, altså lang holdbarhet, som gir god økologisk bærekraft. Bærekraft er nøkkelen til lønnsomhet, framholder hun.

Flere positive effekter

Sjøstrøm legger til at når de gode løsningene integreres tidlig i de ulike prosjektene man arbeider med, kan for eksempel et økologisk renseanlegg samtidig som det fungerer som en park og grønn lunge, også gi området rundt en estetisk vakker kvalitet som inviterer til fellesskap og møtepunkt mellom mennesker. Universelt utformede busser og ferjer vil sammen med tilgjengelige holdeplasser og knutepunkter gjøre kollektivtransporten attraktiv for mange flere og samtidig bidra til god samfunnsøkonomi. God kvalitet på turveier øker bruken, samtidig som de kanaliserer ferdsel, skåner de naturen og forenkler drift og vedlikehold. Universelt utformede løsninger av møtesteder styrker variasjonen blant deltakerne og bidrar til et rikere sosialt miljø.

– Universell utforming handler ikke om å bygge én løsning for alle, men løsninger som bidrar til at alle kan delta i samfunnet på tross av ulike forutsetninger, sier Sjøstrøm.

Nylig var for øvrig master-studentene på studietur til Oslo. Der besøkte de først Stovnertårnet, som er tegnet av LINK arkitektur og prosjektert av Multiconsult, og som utmerker seg med god universell utforming. Senere studerte de Operataket, Schandorffs plass og tok en tur ut på Tjuvholmen til skulpturparken ved Astrup Fearnly Museet.