− Ambisjonen er å klare 1,5 gradersmålet

I tillegg til kompetanse, har Håkon et engasjement og interesse for fornybar energi, som styrker prosjektene han jobber med.

20-12-2023

Norsk fornybarnæring vokser til rekordhøyt nivå

I 2019 økte den totale omsetningen i norsk fornybarnæring med 30 prosent til rekordhøye 45,1 mrd. NOK. Omsetningen både i land- og havbasert vindkraft…

30-10-2020