Forsvarsbygg ferdigstiller sentrale prosjekter på kampflybasen på Ørlandet flystasjon

Forsvarsbygg har markert sluttfasen i byggingen av vedlikeholdsbygget og flere andre prosjekter som danner F35-området på Ørland flystasjon. Multiconsult har i samarbeid med LPO…

15-09-2017