Foto: Forsvarsbygg

F-35 Lightning II | Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg ferdigstiller sentrale prosjekter på kampflybasen på Ørlandet flystasjon

Forsvarsbygg har markert sluttfasen i byggingen av vedlikeholdsbygget og flere andre prosjekter som danner F35-området på Ørland flystasjon. Multiconsult har i samarbeid med LPO arkitekter og Asplan Viak hatt totalansvaret for prosjektering av anleggene.

15. september 2017

Viktig milepæl i utbyggingen

Kampflybasen på Ørland klargjøres nå for mottak av de tre første F-35 kampflyene. En rekke prosjekter ferdigstilles i år parallelt. I begynnelsen av august kunne Luftforsvaret flytte inn i det 10. 000 kvadratmeter store skvadronbygget, en viktig milepæl i den pågående utbyggingen av Ørland flystasjon. Deretter ble forsyningsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon ferdigstilt.

– Vedlikeholdsbygget for F-35, og en forlenget rullebane skal stå klar innen første fly lander i november i år. I tillegg omfatter prosjektene blant annet bygging av forlegninger for mannskap og offiserer og infrastrukturoppgraderinger, forklarer Per Os, oppdragsleder i Multiconsult.

Omfattende prosjekteringsarbeider

Forsvarsbygg inngikk i 2013 kontrakt med Multiconsult og de samarbeidene selskapene om utarbeidelse og prosjektering av helhets-, regulerings- og arealdisponeringsplan samt de de bygge- og anleggstiltakene som er relatert til F35-flyene på Kampflybasen.

– Prosjekteringsarbeidet har vært stort og komplekst. På grunn av meget knappe tidsrammer har det vært krevende prosjekterings- og byggefaser, men oppdragsgiver er fornøyd med at en ligger an til å klare tids- og kostnadsrammene. Like gledelig, og kanskje det viktigste når alt kommer til alt, mottar Forsvarsbygg anerkjennende og entusiastiske tilbakemeldinger fra flybasens enheter som nå er i ferd med å ta i bruk de byggene og anleggene vi har prosjektert, sier Os.

Videre arbeider

Byggearbeidet på Ørland vil pågå frem til og med 2020, og storparten av aktivitetene vil være ferdige det året. Per i dag er det investert vel 3,4 milliarder kroner. I årene fremover skal ytterligere 6,4 milliarder investeres i utviklingen av kampflybasen.

– Multiconsult skal sammen med samarbeidspartnerne ferdigprosjektere mange av anleggene, og vi ser frem til å samarbeide videre med Forsvarsbygg om dette spennende prosjektet i flere år til, avslutter Os.