Multiconsult overtar BOMEK Consulting i Bodø og styrker posisjonen i Salten og på Helgeland

Multiconsult har det siste året arbeidet med å styrke selskapets posisjon i det midtre og sørlige Nordland. Multiconsult har i noen tid hatt tilstedeværelse…

12-01-2017