Multiconsult overtar BOMEK

Foto: Multiconsult | F.v Geir Otto Samuelsen (BOMEK); Lars Opsahl (Multiconsult), Ivar Strømhaug (BOMEK), Håkon Sannum (Multiconsult), Tor Andersen (BOMEK)

Multiconsult overtar BOMEK Consulting i Bodø og styrker posisjonen i Salten og på Helgeland

Multiconsult har det siste året arbeidet med å styrke selskapets posisjon i det midtre og sørlige Nordland. Multiconsult har i noen tid hatt tilstedeværelse i Mo i Rana og etablerte seg høsten 2016 i Sandnessjøen. Nå styrker Multiconsult sin posisjon i Bodø ved å ta over BOMEK Consulting.

12. januar 2017

Høsten 2015 re-etablerte Multiconsult seg i Bodø. Med overtagelsen av BOMEK Consulting får Multiconsult totalt 16 medarbeidere i Bodø.

– Multiconsult er nå godt strategisk lokalisert i Nordland og har med overtagelsen av BOMEK Consulting etablert en solid plattform for å kunne utvikle Nordland videre, og dermed også befeste Multiconsults sterke posisjon i Nord-Norge, sier Lars Opsahl, konserndirektør for Regioner Norge i Multiconsult.

Trianglet Bodø, Sandnessjøen og Mo i Rana vil legge et godt grunnlag for Multiconsults videre utvikling i Salten og på Helgeland. Byene i «Trianglet» vil knyttes inn mot Multiconsults kontorer i Narvik og Sortland hvor Multiconsult har hatt tilstedeværelse over lang tid, primært fokusert mot bygg og eiendom, samt samferdsel og infrastruktur.

Nordland blir gjerne omtalt som ressurs- og industrifylket. Multiconsult vil bygge opp sin virksomhet rundt regionens fremtredende næringer innen metall og kjemisk industri, fiskeri og havbruk, fornybar energi (ikke minst vannkraft), samt olje og gass. Multiconsult-konsernet har sterke kompetanseområder innen disse næringene som sammen med den lokale kompetansen i regionen vil ligge i bunn for selskapets videre oppbyggingen i Salten og på Helgeland. Regionen vil gradvis også kompletteres med annen relevant kompetanse.

BOMEK Consulting har siden 1982 tilbudt prosjekteringstjenester innen prosessteknologi, mekanisk utrustning og strukturdesign til landbasert industri, prosessindustri, petrokjemisk industri, lagringsanlegg for drivstoff, oppdrettsanlegg, skipsutrustning og offshore olje & gass installasjoner.

-Vi har vært inne i en omfattende omstillingsperiode for å kompensere for det fallende markedet innen olje og gass. Den strategien som Multiconsult har både nasjonalt og for Nord-Norge regionalt er sammenfallende med vår nye strategi, sier Geir O. Samuelsen, daglig leder i BOMEK Consulting.

– Ved å bli en del av Multiconsult vil vi kunne tilby kundene mer komplette og større prosjekteringstilbud. Det blir spennende å få være med på å bygge opp et godt, tverrfaglig ingeniørmiljø i fylket. Sammen med Mo i Rana og Sandnessjøen ser vi et stort potensial for å kunne hente ut flere interessante synergier i en av de sterkeste industriregionene i Norge, avslutter Samuelsen.
BOMEK Consulting vil integreres i Multiconsult i løpet av februar 2017