Multiconsult vinner 7 av 8 rammeavtaler for Bane NOR

Multiconsult har signert en kontrakt innen Sikkerhet og RAMS med Bane NOR, som inkludert opsjoner har en varighet på 8 år. Gjennom avtalen vil Multiconsult…

26-10-2018

Multiconsult inngår ny rammeavtale med Bane NOR

Rammeavtalen omfatter utredning, offentlige planer og tekniske hovedplaner. Avtalen har en varighet på fire år og avløser dagens rammeavtale med samme tittel.

11-07-2017