Grethe Bergly, Konserndirektør region Østlandet, signerte avtalen sammen med Bane NOR’s administrerende direktør, Gorm Frimannslund.

Multiconsult inngår ny rammeavtale med Bane NOR

Rammeavtalen omfatter utredning, offentlige planer og tekniske hovedplaner. Avtalen har en varighet på fire år og avløser dagens rammeavtale med samme tittel.

11. juli 2017

– Tildelingen ble blant annet begrunnet med at Multiconsult har meget solid og relevant kompetanse, samt at kompetansematrisen viser en robust organisasjon. Avtalen betyr svært mye for vår deltakelse i ulike faser av jernbaneprosjekter fremover, sier rammeavtaleansvarlig Håkon Bratlien.

Multiconsult har med seg Analyse & Strategi og LINK arkitektur. ProRail AS er underleverandør på signaltjenester og Rejlers på kapasitet, logistikk og elektro. Scansurvey og Terratec bistår på geodatatjenester og Movement Strategies på passasjerstrømmer. Avtalen kan forlenges med inntil 2 + 2 år og får dermed en maksimal levetid på åtte år.

Inngår avtaler med 10 rådgiverselskaper

Kontraktsmalene for de ulike avropene baserer seg på Bane NOR’s versjoner av NS 8401/02. Det er lagt inn fire ulike utgaver av kompensasjonsformater; etter medgått tid, etter medgått tid med incentiv, etter medgått tid med øvre maksimal ramme og fastpris.

– Etter omorganiseringen av Bane NOR 1. januar i år har det vært lite markedsaktivitet. Nå slår de imidlertid skikkelig på stortromma, og inngår avtaler med hele 10 ulike rådgiverselskaper. Dette lover positivt for banesatsningen i tiden fremover, sier Bratlien.

Selskapene som signerte fredag 7. juli er Asplan Viak, Cowi, Multiconsult, Niras, Norconsult, Rambøll, Sito, Sweco, Tyrens og ÅF Consult.