Multiconsult overtar aksjene i Barlindhaug Consult AS

Barlindhauggruppen og Multiconsult har inngått en intensjonsavtale om at Multiconsult overtar 100 % av aksjene i Barlindhaug Consult AS. Avtalen om kjøp av aksjene vil tre i kraft fra 01.04.2011. Barlindhaug Consult vil fortsette som et eget selskap innen Multiconsultkonsernet.

-Barlindhaug Consult og Multiconsult har i mange år hatt et strategisk samarbeid innen olje og gass sektoren. Dette har vært et svært viktig og fruktbart samarbeid for oss. Når vi nå ønsker å ta Barlindhaug Consult et skritt videre har det vært naturlig å diskutere et mer forpliktende samarbeid med Multiconsult. De to selskapene vil nå knyttes enda nærmere sammen ved at Multiconsult går inn på eiersiden, og vi kan sammen utnytte de mulighetene som dette gir for videreutvikling av virksomheten i Nord sier administrerende direktør Arnor Jensen i Barlindhaug Consult.

-Multiconsult er veldig fornøyd med å ha fått til denne avtalen. En sterkere tilstedeværelse for Multiconsult i Nord Norge har stått på vår strategiske agenda over lang tid, sier administrerende direktør i Multiconsult Sverre Quale.
-Gjennom vårt mangeårige samarbeid med Barlindhaug Consult har vi fått stor respekt for den kompetansen selskapet har. Spesialkompetansen til Barlindhaug Consult har vært helt avgjørende for den suksessen vi sammen har hatt på våre store oppdrag på landanleggene til Snøhvit, Ormen Lange og Shtokmanfeltet i Russland.

Selskapene har allerede utarbeidet planer for hvordan Barlindhaug Consult og Multiconsult sammen kan videreutvikle selskapenes virksomhet i Nord Norge og inn mot markedene i Nord forøvrig.

Barlindhaug Consult as er i dag eid 100 % av Barlindhaug as. Barlindhaugkonsernet har de siste årene hatt en sterk vekst og økt omsetning. Resultatet er mer enn tredoblet fra 2005 og fram til i dag. Veksten har særlig funnet sted innenfor entreprenørvirksomheten knyttet til Consto as. Også når salget av Barlindhaug Consult er hensyntatt vil Barlindhaugkonsernet i 2011 fortsette sin vekst. Budsjettert omsetning for 2011 er på 1 milliard kroner. Salget betyr derfor en sterkere fokusering på kjernevirksomheten; eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet.

-Barlindhaug Consult var starten på Barlindhaugkonsernet og har vært en viktig brikke i oppbyggingen av virksomheten, sier Jens Arne Johnsen, styreleder i Barlindhaug as. Når vi nå selger selskapet til Multiconsult gjøres det ut fra en vurdering av hvordan det sterke rådgivermiljøet i Barlindhaug Consult skal kunne utvikles videre på en best mulig måte, og med basis i de gode erfaringene vi har hatt i samarbeidet med Multiconsult. I de store olje- og gassprosjektene vi har deltatt i, har vi sett at Barlindhaug Consults 90 ansatte ikke har hatt kapasitet til å operere alene. Vi ser også at selskapet med den nye eierstrukturen vil kunne få et nasjonalt nettverk for salg av Barlindhaug Consults sine nasjonale spisskompetanser, spesielt innenfor arktisk teknologi, havneanlegg og fiskeri og havbruk. Med Multiconsults brede kompetanse vil selskapet være kvalifisert for nye typer oppdrag i landsdelen.

Om Barlindhaug Consult AS

Barlindhaug Consult er et rådgivende ingeniørselskap med hovedkontor i Tromsø og avdelingskontorer i Alta, Vadsø, Kirkenes, Bodø, Longyearbyen og St.Petersburg. Totalt har selskapet 90 medarbeidere, og har vært det største selvstendige rådgivende ingeniørselskapet med hovedkontor i Nord Norge. Selskapet tilbyr flerfaglige ingeniør- og arkitekttjenester og har lang erfaring med både nasjonale og internasjonale prosjekter. For mer informasjon, se www.barlindhaug.no/bc.

Om Multiconsult AS

Multiconsult er et ledende norsk rådgiver – og prosjekteringsselskap med nær 1200 ansatte. Selskapet er representert med store kontorer i de største byene i Norge. 10 – 15 % av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Norge. I Nord Norge har Multiconsult kontorer i Tromsø og Narvik. Sammen med disse kontorene vil Barlindhaug Consult og Multiconsult bli et av de to største ingeniørselskapene i Nord Norge. For mer informasjon, se www.multiconsult.no.

Kontaktpersoner:

Arnor Jensen,
admistrerende direktør i Barlindhaug Consult AS
Telefon 907 46764, arnor.jensen@bc.barlindhaug.no

Jens Arne Johnsen ,
Styreleder i Barlindhaug AS,
Telefon 900 38250, jens.arne.johnsen@barlindhaug.no

Sverre Quale,
admistrerende direktør i Mulitconsult AS,
Telefon 901 88374, sverre.quale@multiconsult.no