Lederskifte i Multiconsult

Sverre Quale går av som leder i Multiconsult.
Styremedlem Stein Dale er konstituert som ny leder.

Sverre Quale har vært administrerende direktør for Multiconsult siden nyttår. Han kom til selskapet fra stillingen som konsernsjef i Avinor.

– Vi har skapt gode resultater i år og lagt et solid grunnlag for fortsatt positiv utvikling og sunn vekst. Jeg er imidlertid kommet til at jeg ikke ser meg selv som leder av Multiconsult på sikt. Etter samtaler med styret har vi derfor funnet det riktig at jeg fratrer stillingen fra 1. desember, sier Sverre Quale.

– Vi har ikke fått ut det potensialet styret hadde forventet. Når dette erkjennes, er det riktig av lederen å tre tilbake, sier styreleder Steinar Mejlænder-Larsen. Han legger til at styret er godt fornøyd med et systematisk arbeide innen flere utviklingsområder. Resultatet i selskapet forventes å nå et ambisiøst budsjett i 2011.

Stein Dale

Stein Dale (49) er konstituert som administrerende direktør med virkning fra 1. desember 2011. Stein Dale har tidligere vært konserndirektør og CFO i Statkraft. Han er utdannet siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og har gjennomført Advanced Management Program ved Harvard Business School.

Pressekontakt:

Eventuelle mediehenvendelser videresendes til styreleder i Multiconsult, Steinar Mejlænder-Larsen, telefon: 91 37 62 56, e-post: sml@selvaag.no