Områderegulering for Andøya Spaceport, Børvågen

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring.

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles det herved om:

  • Oppstart av arbeid med plan 1871_202106 Områderegulering for Andøya Spaceport, Børvågen.
  • Justert planprogram på høring.

Tiltakshaver er Andøya Spaceport (ASX), plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Høringsfristen er 21.03.2022.

Les: Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram