Groruddalen | Foto: LINK Arkitektur / Hundven Clements Photography

Webinar – Fra utenforskap til inkludering gjennom god planlegging

Multiconsult har gleden av å invitere til webinar 5. mars fra 08:00-10:15 hvor vi har som mål å bidra til erfaringsutveksling og dialog om tiltak for å forhindre utenforskap og bidra til inkludering.

Utenforskap, ensomhet og utrygghet er en samfunnsutfordring, og omfanget er blitt tydeligere gjennom det siste året. Kan gode byrom – både inne og ute – bidra til økt inkludering og mangfold og redusere ensomhet og utenforskap? Hva kreves i så fall av innsikt, kompetanse og samspill fra premissgivere, formgivere og planleggere for å skape fysiske rammer for utvikling av sosiale fellesskap.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen spiller en viktig rolle som en av de største premissgiverne for planlegging og tilrettelegging av byrom. Multiconsult inviterer derfor til et åpent webinar for å bidra til innsikt og inspirasjon for å skape løsninger som gjør en forskjell. Til webinaret har vi invitert innledere som representerer ulike perspektiver, fra frivillige organisasjoner til politikere, fylkeskommuner og planleggingsaktører. De spiller alle viktige roller i arbeidet med å forebygge utenforskap, og vil belyse problematikken fra ulike vinkler og med konkrete eksempler.

Webinaret avholdes fredag 5.mars fra 08:00 til 10:15 på Teams Live.

Dette webinaret er gratis og det oppfordres til å videresende denne invitasjonen videre til kontaktnettverk i bransjen, som kan ha interesse av webinaret.

Her finner du link til opptak av webinaret. 

På webinaret vil du høre:

  • Karin Afeef, enhetsleder, Humanitarian Programs, Norges Røde Kors, vil dele refleksjoner om hvorfor vi sammen skal forebygge utenforskap.
  • Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo Kommune, kommer for å fortelle hvordan Oslo kommune jobber med inkludering.
  • Erle Stenberg og Ulrika Larsson, landskapsarkitekter fra Link Norge, vil fortelle om inkluderende landskap og medvirkningsprosesser med eksempel fra Stovnertårnet i Oslo og Torslanda barneskole i Sverige.
  • Guro Berge, Seniorrådgiver, Viken Fylkeskommune, skal fortelle om dere satsning på en fremtidsrettet og inkluderende transportsystem.
  • Maiken Riis Eilertsen, grunnlegger av Byantropologene, vil fortelle om hvordan vi kan løfte fram de stille stemmene i samfunnet gjennom gode medvirkningsprosesser.
  • Samtale mellom foredragsholderne, Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), og Agnes Nærland Viljugrein, nestleder i Bydelsutvalget i Gamle Oslo, om utenforskap og inkludering.

Seminaret vil bli ledet av Kristin Olsson Augestad, Konsernleder for Multiconsult Region Oslo.

 


Foredragsholderne

Kristin Olsson Augestad 
Kristin Augestad er konserndirektør for Region Oslo i Multiconsult.

Kamzy Gunaratnam (Foto: Oslo kommune/Sturlason)
Kamzy Gunaratnam er varaordfører i Oslo kommune. Kamzy engasjerer seg i politiske spørsmål som bidrar til mer demokrati, samfunnsdeltagelse og åpenhet. Hun forvalter dette med et sterkt engasjement for ungdommen i Oslo og viktige verdispørsmål som likestilling, inkludering og ytringsfrihet.

Karin Afeef
Karin Afeef er enhetsleder for nasjonale humanitære programmer i Røde Kors. Hun leder det faglige utviklingsarbeidet for Røde Kors’ arbeid for barn og unge, flyktninger og innvandrere, innsatte i fengsler, nylig løslatte og eldre. Karin har tidligere jobbet for Institutt for fredsforskning (PRIO) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Hun er samfunnsviter og har en mastergrad fra Universitetet i Oxford.

Guro Berge 
Guro Berge er Seniorrådgiver i seksjon for Mobilitet og Samferdsel i Viken Fylkeskommune. Guro er sosiolog og har tidligere jobbet som forsker på Transportøkonomisk institutt og som seniorrådgiver i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Har arbeidet med temaene reisevaner og bærekraftig mobilitet gjennom mange år.

Erle Stenberg
Erle Stenberg er Landskapsarkitekt MNLA med bakgrunn som profesjonell billedkunstner. Hun har et spesielt engasjement og kompetanse innen klimatilpasning og sosial bærekraft. Erle har særlig engasjert seg i hvordan vi som prosjekterende landskapsarkitekter kan skape mest mulig inkluderende utemiljø gjennom de løsningene vi designer.

Ulrika Larsson 
Ulrika Larsson har Master i Landskapsarkitektur fra SLU Alnarp i Sverige og jobber nå som landskapsarkitekt hos LINK arkitektur i Oslo. Ulrika har en sterk interesse for møter mellom mennesker og det sosiale livet i våre felles utemiljøer. Hun har blant annet skrevet en avhandling som omhandler hvordan man med konkrete tiltak kan fremme det sosiale livet i boligbygg i forsteder. Ulrika er spesielt opptatt av utforming av uteområder for barn og unge. Hennes interesse for tilrettelegging avspeiler seg også ved gjennomføring av medvirkning med elever, kreative og åpne dialoger med barna har ledet til gode og kreative innspill.

Maiken Riis Eilertsen 
Maiken Riis Eilertsen er grunnlegger av og sosialantropolog i Byantropologene. Maiken jobber med involvering av innbyggere gjennom medvirkningsprosesser og kvalitative undersøkelser, og er opptatt av å forme mer sosiale, demokratiske og bærekraftige samfunn.

Liv Kari Skudal Hansteen 
Liv Kari Hansteen er Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Agnes Nærland Viljugrein 
Agnes Viljugrein er nestleder i bydelsutvalget i Gamle Oslo for Arbeiderpartiet. Agnes har mange års erfaring med arbeidet om områdeløft Tøyen og Grønland i bydel Gamle Oslo.