1/3

Tonstad vindpark er nå ferdig montert | Foto: Multiconsult

2/3

Multiconsultansatt på byggeplass med fastnøkkelen som brukes til å skru fast mutrene på forankringsstagene på fundamentene | Foto: Multiconsult

3/3

En av kranene som er brukt for å montere turbinene. | Foto: Multiconsult

Tonstad vindkraftverk ferdig montert

Onsdag 20. mai ble den siste av de 51 vindturbinene i Tonstad vindkraftverk montert. Det markerte slutten for et prosjekt Multiconsult har fulgt siden 2009. Den årlige produksjonen fra vindkraftverket vil forsyne 35.000 norske husstander med strøm.

1. juni 2020

Tonstad vindkraftverk ligger på østsiden av Sirdalsvatnet i Sirdal og Flekkefjord kommuner i Agder fylke, og har en total installert effekt på 208 MW.

Prosjektutvikler Havgul Clean Energy engasjerte i 2009 Multiconsult til å gjennomføre konsekvensutredning og utarbeide konsesjonssøknad for Tonstad vindkraftverk. Det franske energiselskapet Engie kjøpte prosjektet i 2016, og tildelte Multiconsult rollen som byggherrens rådgiver. Dette innebar å utarbeide anbudsforespørsler for bygg og anlegg, elektroinstallasjoner og kraftledning, samt utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA).

I byggefasen har Multiconsult hatt ansvaret for å følge opp entreprenører og leverandører. I tillegg har vi hatt ansvaret for oppfølging av landskap og miljø, inkludert utarbeidelse og gjennomføring av overvåkningsprogram for hubro.  

For hver turbin som skal monteres er det i alt tolv løft. Ei mindre hjelpekran gjør de to første løftene, mens hovedkrana tar de ti siste. Turbinbladene løftes opp og monteres ett og ett.