1/3

Bruparken, Drammen

2/3

Oversiktsperspektiv | Illustrasjon: Multiconsult

Kompetansenettverk for Landskap

3/3

Illustrasjon av prosjekt Tretoppen, Bergen Kommune

Landskapsarkitektur

Multiconsult har profilert seg sterkt innen utvikling av urbane utemiljøer, grøntanlegg, by- og tettstedsutvikling og samferdsel. Landskapsarkitektur er representert i alle regionene hvor Multiconsult har virksomhet.

Multiconsults landskapsarkitekter har en god faglig sammensetning med medarbeidere med flere års erfaring og allsidig kunnskap og yngre medarbeidere med energi og kreativitet. Fagmiljø innen landskapsarkitektur består av medarbeidere med bred erfaring fra både privat og offentlig virksomhet.

Oppdragsgivere er fordelt jevnt mellom kommuner og andre offentlige etater, stat og private oppdragsgivere.

I samarbeid med kunden utarbeides konsept og design som skaper et unikt anlegg med bakgrunn i stedlige kvaliteter, med praktiske og moderne løsninger tilpasset vår tids estetikk, miljø- og funksjonskrav.

Multiconsults medarbeidere har god formgivningsevne, kunnskaper om møblering, vegetasjon- og materialbruk, i tillegg til kompetanse på terrengtilpassing, universell utforming, økologi og miljø.

Multiconsult har stort fokus på faglig utvikling og deling av kompetanse på tvers av organisasjonen slik at vi hele tiden er oppdatert og kan tilby kundene de beste løsninger tilpasset
deres ønsker og behov.

Selskapets landskapsarkitekter har erfaring fra å jobbe tverrfaglig med tett samarbeid med arkitekter, ingeniører og andre faggrupper, og håndterer flere typer tegnings- og visualiseringsverktøy – deriblant 3D-visualisering.

Tjenester:

Multiconsults tjenester omfatter alle typer utomhusanlegg fra ide til ferdig produkt. Landskapsarkitektene deltar i alle faser fra ideutvikling/konsept, skisseprosjekt,
forprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppfølging.

  • Mulighetsanalyser
  • Utomhusplan/byggeplan
  • Anbud og teknisk beskrivelse (NS3420/Prosesskoden)
  • Reguleringsplan
  • Konsekvensutredning
  • Stedsanalyse
  • Planteplan
  • Skjøtselsplan
  • Visualisering