Konstruksjonsteknikk

Multiconsult har et av Norges aller største miljøer innen byggeteknisk rådgiving og prosjektering. Med mer enn 100 års erfaring har selskapet en omfattende referanseliste innenfor fagfeltet.

Konstruksjonsteknikk er et fagområde med sterke tradisjoner i Multiconsult. Alle objekter, fra høyhus til skulpturer, hoppbakker til småhus, sykehus til parkeringshus, analyseres med avanserte eller enkle dataverktøy, men også ved bruk av manuelle beregningsmetoder, alt etter hva som er hensiktsmessig. Avanserte analysemetoder og materialkunnskap paret med vår tids datakraft gjør oss i stand til å finne optimale løsninger på enhver konstruksjonsteknisk utfordring.

Solid teoretisk kunnskap og lang praktisk erfaring gjør Multiconsult dermed i stand til å løse problemer knyttet til et bredt spenn av prosjekter. Selskapets store konstruksjonsteknikkmiljø opererer både til lands og vanns, i alt fra små, enfaglige oppdrag til store, tverrfaglige oppdrag. Multiconsult har dessuten lang erfaring med geoteknikk, og disse fagmiljøene jobber tett og godt sammen for å finne de mest optimale løsningene for fundamentering og bærekonstruksjoner for øvrig, herunder påvirkninger fra mulige jordskjelv. Konstruksjonsteknikk i Multiconsult utfører oppdrag over hele Norge og har i tillegg bred internasjonal erfaring.

Multiconsult har kompetanse for å håndtere problemstillinger innenfor prosjektering av alt innen stål-, tre-, og betongkonstruksjoner – ikke minst innen håndtering av kompliserte tverrfaglige byggeprosjekter. I oppdragene legges det stor vekt på helhetlige og kostnadseffektive løsninger som også ivaretar hensynet til miljø, sikkerhet og økonomi.

Tjenester

Multiconsult har lang erfaring innen:
• Fundamentering
• Utgravinger, fyllingsarbeider og byggegroper samt setningsberegninger i tett samarbeid med geoteknikk
• Stabilitetsberegninger
• Jordskjelv og påvirkning av seismiske laster på konstruksjoner
• Prosjektering i alle faser fra utvikling av konsept til utarbeidelse av arbeidstegninger og oppfølging mot byggeplass av prosjekterte løsninger .
• Rådgivning mhp. byggemåte og valg av konstruktive materialer for kunne gi kostnadsestimater samt fleksibilitet ift mulige fremtidige ombygginger i nært samarbeid med byggherre, arkitekt og andre rådgivende fag.
• Uavhengig kontroll av byggteknisk prosjektering og utførelse på byggeplass.