Terminaler og havneanlegg

I løpet av de siste 30 årene, har Multiconsult vært involvert i utviklingen av alle landbaserte olje-og gassterminaler og produksjonsanlegg i Norge, inkludert LNG-anlegget for Snøhvitfeltet, gass mottaksanlegg for Ormen Lange-feltet og utvikling av oljeterminalen for Johan Castberg feltet.

Multiconsults utvalg av aktiviteter omfatter undersøkelser av tomt, terminal og produksjonsanlegg utvikling, design, prosjektering og oppfølging av prosjektering og konstruksjon for oljeselskapene og leverandørindustrien.

Vår unike erfaring er internasjonal og har resultert i store engasjement i utviklingen av anlegg på land i Russland og Sør-Øst Asia.