1/3

Utsikt fra øvre del av Himlesdalen | Foto: Multiconsult

2/3

Nedre del av Himlesdalen | Foto: Multiconsult

3/3

3D-illustrasjon av tomter i Himlesdalen og Oldedalen | Ill.: Multiconsult

Voss Hyttegrend

Bordalsfeltet

Voss Hyttegrend skal utvikle område i Bordalen‐Skutle‐Vikesåsen med unike hyttefelt tilknyttet skianlegg, løyper og turområder. Det foreligger en godkjent reguleringsplan for området med tilhørende VA-rammeplan.

Området er delt inn i 3 hyttefelt, der utvikling av hyttefeltene er planlagt i følgende rekkefølge:

  • Felt 1: Bordalsfeltet
  • Felt 2: Vikesfeltet
  • Felt 3: Skutlesfeltet

Prosjektet startet opp med prosjektering av Bordalsfeltet og med opsjon på de to andre feltene.

Løsning av oppdraget

Prosjektet gikk parallelt og i samarbeid med sluttarbeidet av reguleringsplan for området. Reguleringsplanen ble laget av Geoplan.

Området er snørikt og bratt. Det har derfor vært viktig i prosjektet å ta hensyn til eksisterende vannveier og overvannshåndtering i samband med vårløysinga. Området blei visualisert i ein 3D modell til bruk for salgsmesse og mot kunder.

Våre tjenester

  • Veganlegg i henhold til reguleringsplan for Voss Hyttegrend
  • Vassforsyning for Voss Hyttegrend i henhold til VArammeplan
  • Avløpshåndtering for Voss Hyttegrend i henhold til VArammeplan
  • Landskapsplaner
  • 3D modell og visualiseringer
  • Reguleringsendring