Vårheia, Arna, Bergen, 3D, Mulighetsstudie, boligområde, Multiconsult

1/2

Vårheia boligområde – nordre del | 3D modell: Multiconsult

Vårheia, Arna, Bergen, 3D, Mulighetsstudie, boligområde, Multiconsult

2/2

Landskap – blågrønne dalbunner | Foto: Multiconsult

Vårheia boligområde

Mulighetsstudie

Vårheia boligområde er på ca 1500 da. Området er ubebygget og ligger mellom fjord og fjell i et krevende og kupert terreng med høydeforskjell fra ca 30 moh opp til 225 moh. Bergen kommune ønsket i startfasen av planarbeidet innspill på utvikling av et fremtidsrettet boligområde gjennom tre parallelle oppdrag.

Multiconsult sitt forslag legger vekt på å styrke de blågrønne dalbunnene og de overordnede grønne sammenhengene. Boligområdene skal være synlig fra Arna sentrum og ha gode kvaliteter med hensyn på lys, luft og utsikt. Området er sammensatt av ulike boligtyper som eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg og blokker. Mulighetsstudien gir rom for ca 2400 boliger, og består i tillegg av tre barnehagetomter og en skoletomt.

Løsning av oppdraget

Oppgaven har vært løst med utstrakt bruk av flerfaglig kompetanse innen arealplan, landskap, veg, overvann og energi.

For utvikling av ide og konsept var alle fag samlet på to interne ideverksteder. Bearbeiding og videreutvikling ble gjort i mindre arbeidsgrupper.

Oppgaven ble presentert for oppdragsgiver, plankonsulent og utbyggere sammen.

Våre tjenester

  • Visjon for et fremtidsrettet boligområde
  • Blågrønne strukturer
  • Byggeområder og byggestrukturer
  • Utarbeiding av presentasjonsmateriell i form av plakater og hefter