Multiconsult Samferdsel vei Trafikksikringsplan Lindås kommun

1/3

Gangfelt i Knarvik | Foto: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei Trafikksikringsplan Lindås kommun

2/3

Gangveg | Foto: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei Trafikksikringsplan Lindås kommun

3/3

Gangveg kryssar veg - Foto: Multiconsult

Trafikksikringsplan – Lindås kommune

Revisjon av ”Kommunedelplan – trafikksikring 2001 – 2004” for Lindås kommune.

Det har vore sett ned ei arbeidsgruppe med deltakarar frå Lindås kommune, Statens vegvesen Region vest, Nordhordland lensmannskontor, Trygg Trafikk og Multiconsult. Gjennom analysar og opplysningar frå innbyggjarar i Lindås kommune har arbeidsgruppa arbeidd seg fram til tiltak som vil redusere ulukkene og auke trafikktryggleiken i kommunen.

Løsning av oppdraget

 • Arbeidet med revisjonen av trafikktryggingsplanen for Lindås kommune blei utført av ei tverrfagleg gruppe bestående av personar frå Multiconsult, Lindås kommune, Statens vegvesen, Nordhordland lensmannskontor, Trygg Trafikk, Skule og oppvekst samt to politikarar i kommunen
 • Ulukkesanalyse vart gjennomført
 • Skular, barnehagar og andre foreiningar og lag vart oppmoda om å koma med innspel på utrygge stadar i kommunen
 • Prosjektgruppa gjennomførte 2 synfaringar der innkomne merknadar vart sjekka
 • Møte i arbeidsgruppa vart halde jamleg
 • Prioriterte punkt vart lista opp fordelt på ansvarleg veghaldar basert på ulukkesanalyse og synfaringar
 • Prioriteringane inneheld både fysiske tiltak, trafikantretta tiltak, strakstiltak og kostnadskrevjande tiltak

Våre tjenester

 • Rådgjeving innan trafikktrygging
 • Analyse av ulykkesdata
 • Sekretær for prosjektgruppa
 • Koordinering av arbeidet med revisjon av planen
 • Utarbeiding av Trafikksikringsplan