Fasade i bakgård | Foto: Multiconsult

Torggata 9

Ny heis- og trappesjakt

Torggata 9 er lokalisert i Skien sentrum, og ble etablert i 1971. Bygget består av seks etasjer pluss kjeller, hvorav eier og tiltakshaver Kontorbygg AS har fornyet flere av etasjene for ny næringsdrift. Bygget er fundamentert på peler, med mellomliggende grunndragere for stabilitet. Konstruksjoner over marknivå er utført i plasstøpt betong og noe stål.

Multiconsults leveranser i prosjektet har omfattet vurderinger og funksjonsbeskrivelser innen geoteknikk (RIG), brannteknikk (RIBr), elektro (RIE), ventilasjon (RIV), bygningsfysikk (RIBFy), samt prosjektering byggeteknikk (RIB) og noe arkitektur på forprosjektsnivå. Ytelsene har i hovedsak vært knyttet til etablering av ny heis- og trappesjakt midt i bygget.

Løsning av oppdraget

Oppdraget om utarbeiding av tilbudsdokumenter for anbudsrunde knyttet til etablering av ny heis- og trappesjakt ble tildelt Multiconsult direkte gjennom rammeavtale med Skien kommune.

Heis- og trappesjakten ble utført med bærende konstruksjoner i stål, og med prefabrikkerte ståltrapper. Fundamentering i kjelleretasje ble utført med minipeler, inne i bygget. Sjakten bryter byggets klimaskall i tak over 1.mezz.etg, og følger byggets fasade opp til øvre etasje. Kapasitet for hulltaking i eksisterende takdekke ble kontrollert. Utvendig over tak ble sjakten omrammet med prefabrikkerte, isolerte betongelementer. Røykluke i tak over sjakt. Det ble utarbeidet forslag til ny brannstrategi for hele bygget.

Våre tjenester

  • Utarbeide og sende ut komplett tilbudsgrunnlag, inkl. funksjons-beskrivelse og arkitekt/RIB-tegninger på forprosjektsnivå, for kunde ifm. utlysning av totalentreprisekonkurranse