stena drillmax, stena forth, boreskip, skip, struktur, utstyr, multiconsult

Oversiktsbilde Stena Drillmax | Foto: Stena Drilling

Stena Drillmax

Struktur og utstyr til boreskip

Stena Forth er et boreskip utstyrt med dobbelt heisetårn og boretårn. Multiconsult var ansvarlig for detaljprosjekteringen av boredekket (23m høyt), Setback-strukturen (33m høy), støtte for utstyr som boretårn, løftesyllindre, og transportutstyr, vertikalbevegelseskompensator, system for strekkmaskin for forbindelsesrør, løfteører og lignende.

Designberegningene inkluderer ULS og PLS analyser, FLS analyser, FEM analyser av hovedknutepunkter og håndberegninger av detaljer.

Løsning av oppdraget

 • Komplett detaljprosjektering
 • ULS analyser
 • PLS analyser
 • FLS analyser
 • FEM analyser

Våre tjenester

 • Rådgivning og prosjektering
 • Strukturdesign
 • Utmattingsdesign
 • 3D-modellering
 • Beregninger
 • Designtegninger