Teglsteinspipe på Vallø | Foto: WIKIPEDIA

Sjøsenteret Vallø – Teglpipe

Tilstandsanalyse på teglpipe

AC NOR AS forespurte Multiconsult om å gjennomføre en tilstandsanalyse av teglsteinspipen som står på en tidligere industritomt på Vallø utenfor Tønsberg.

Formålet med tilstandsanalysen var å avdekke eventuelle svakheter med konstruksjonen samt å utarbeide forslag til utbedring.

Løsning av oppdraget

Registreringer ble foretatt fra kranbil med kurv. Det ble undersøk om det var forvitring og svakheter med konstruksjonen. Samtidig ble det også vurdert hvorvidt det er fare for nedfall fra mur og puss.

Våre tjenester

  • Befaring
  • Tilstandsanalyse med rapport