Scanbio Ingredients AS i Vaskarvika, Bjugn | Foto: Scanbio Ingredients AS

Scanbio Bjugn

Prosessering av biprodukter fra havbruksnæringen

Scanbio Marine Group AS ble etablert i 1984 med kontor i Trondheim og flere produksjonsanlegg i Sør-Trøndelag. Scanbio er i dag en av Norges ledende produsenter av fiskeproteinkonsentrat, proteinrikt mel og fiskeolje fra konserverte biprodukter og ferske råvarer fra fiskeindustrien. Datterselskapet i Bjugn lager fiskeoljer, fiskeproteinkonsentrat og hydrolisert fiskemel.

Oppdraget bestod i utvikling og oppgradering av fiskemelproduksjonen, både påbygg og utvidelse av prosess med hjelpesystemer. Produksjonen innebærer enkelte metoder som er innovative og de første av sitt slag i verden til dette formål.

Løsning av oppdraget

Oppdraget startet i 2012 med utvikling av ny prosessløype, med etterfølgende prosjektering av bygg, alle tekniske hjelpesystemer og prosessanlegg. Multiconsult har ledet arbeidet med risikoanalyse samt brannog eksplosjonsrådgivning. Deler av melfabrikken er eksplosjonsfarlig område, noe som legger føringer for bla. bygg-, prosess-, VVS- og elektrofagene detaljprosjektering.

En viktig del av oppdraget, er prosjektering av nytt lavspenning fordelingssystem. Som følge av risikoanalysen ble det prosjektert brannalarmanlegg for hele bygningsmassen. Det inngikk også etablering av nytt PCS7 automatiseringsanlegg som kontrollsystem for prosess og øvrige hjelpeanlegg.

Våre tjenester

  • Rådgivning
  • Prosjektering/3D-modellering
  • Oppfølging