1/2

Ettersituasjonen sett fra Stortorget | Fotomontasje: 70°N Arkitektur AS

Kaifronten i ettersituasjonen | Fotomontasje: 70°N Arkitektur AS

2/2

Kaifronten i ettersituasjonen | Fotomontasje: 70°N Arkitektur AS

Samvirkegården

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Samvirkegården AS ønsker å utvikle et nytt kvartal i sentrum av Tromsø, hvor det legges stor vekt på arkitektonisk utforming av bygget og en generell heving av områdets kvaliteter.

Muligheten for at offentligheten kan bevege seg ned til sjøen skal styrkes, og det skal være attraktivt å oppholde seg langs kaiene. Dagens parkering på kaia fjernes, i tråd med sentrumsplanen. De lavere etasjene i et nytt bygg vil ha stor grad av offentlighet og åpenhet med handels- og serviceaktiviteter, gjerne med utgangspunkt i de planer som foreligger for et kyst- og sjømatsenter (’Kystens hus’) i indre havn. Bygget har ellers et åpent program for handel, kontor og hotellvirksomhet, samt boliger i de øverste etasjene. Det forutsettes etablert parkeringsanlegg under bygget.

Våre tjenester

  • Prosessrådgivning
  • Forslag til planprogram
  • Komplett reguleringsplan inkl konsekvensutredning i tråd med fastsatt planprogram