Hall 9 | Foto: Rolls-Royce Marine

Rolls-Royce Power Systems – Hall 9

Portalfresemaskin hall 9

Utvidelse av motorfabrikken på Hordvikneset med ny industrihall for ny portalfresemaskin.

Løsning av oppdraget

Forprosjekt med kalkyle, detaljprosjektering av bygning og maskinfundament, samt oppfølging i byggefase.

Våre tjenester

  • Ansvarlig søker
  • Prosjektering RIB og RIV
  • Byggeledelse