Stasjonsbygning Sauda I | Foto: Multiconsult

Stasjonsbygning Sauda I | Foto: Multiconsult

Riving Sauda I og II

Riving av gamle vannkraftanlegg

Multiconsult er engasjert av aktieselskabet Saudefaldene for å gjennomføre en miljøkartlegging, utarbeide tiltaksplan og rivebeskrivelse for bygninger og konstruksjoner som skal rives ved Sauda I og II. Videre har Multiconsult bistått oppdragsgiver i kontraktsforhandlinger.

I prosjektet inngår riving av 16 forskjellige konstruksjoner, fra ca. 1 km med rørgater, til stasjonsbygning med grunnflate på 850 m2, diverse driftsbygg, trallebane, kraftlinjer med mer. I tillegg skal noen nye betongkonstruksjoner støpes.

Alle konstruksjonene er kartlagt for forekomster av helse- og miljøfarlig avfall. Videre er det utarbeidet en tiltaksplan for behandling av prosjektet hos relevante myndigheter, der det blant annet inngikk en vurdering av bevaring vs. riving.

Løsning av oppdraget

Miljøkartlegging og utarbeidelse av tiltaksplan og rivebeskrivelse for 16 vannkraftskonstruksjoner.

Våre tjenester

  • RIM
  • RIB