1/2

Ny Fylkesveg 49 | Foto: Andreas Wendt, Multiconsult

2/2

Støttemurar langs Fv. 49 | Foto: Andreas Wendt, Multiconsult

Oppgradering Fv. 49

Vikøy - Norheimsund

Statens vegvesen har rusta opp eksisterande Fv. 49 mellom Vikøy og Norheimsund, med E. Opedal & Sønner (i dag Opedal Anlegg AS) som totalentreprenør.

Multiconsult har stått for heile detaljprosjekteringa parallelt med byggjeprosessen. Arbeidet inneheldt prosjektering av fylkesveg samt fleire sidevegar med ny gang- og sykkelveg og overvassdrenering, samt prosjektering av fleire kulvertar og støttemurar.

Løsning av oppdraget

 • Detaljprosjekteringa blei gjennomført for totalentreprenøren
 • Oppgåve starta med ein kvalitetssjekk av gjeldande dokument frå reguleringsplanen
 • Gjeldande terrengmodell blei oppdatert på grunnlag av ei ny terrengscanning
 • Detaljprosjektering parallelt med byggjeperioden
 • Alle dokument godkjennast av Statens vegvesen

Våre tjenester

 • Detaljprosjektering veg
 • Overvassdrenering
 • Skilt- og oppmerkingsplanar
 • Prosjektering av støttemurar
 • Terrengscanning
 • SHA-plan
 • Ferdigvegsteikningar