1/2

Utbyggingsområde mot nord | Foto: Kristian Rasmussen, Multiconsult

2/2

Utbyggingsområde mot sør | Foto: Kristian Rasmussen, Multiconsult

Norsk Stein AS

10 million ton Project

Norsk Stein AS planla å øke produksjonskapasiteten fra 5 millioner tonn i året til 10
millioner tonn. I den forbindelse ble Multiconsult engasjert til å utarbeide forprosjekt og detaljprosjekt for følgende arbeider:

  • Kulvertløsninger i betong
  • Betongfundamenter for Conveyere, knuseverk og bygninger
  • VA-teknikk
  • Elektro
  • Trafobygg
  • Kabelgrøfter
  • Brannrådgivning

Våre tjenester

  • Civil arbeider tilknyttet nytt prosessanlegg