Narvik Rådhus

1/2

Narvik Rådhus - Forside | Foto: Dag Normann

Narvik Rådhus

2/2

Narvik Rådhus - Bakside | Foto: Dag Normann

Narvik Rådhus – Totalrådgiver rehabilitering og modernisering

Full rehabilitering og innvendig ombygging med 8 etasjer og 200 kontorplasser.

Narvik Rådhus sto ferdig i 1961 som første byggetrinn i Rådhuskvartalet i Narvik. Det ble tegnet av arkitekt Bjarne B. Ellefsen fra Lillehammer og representerer 60-tallsarkitektur på en fremdragende måte. Bygningen er 8 etasjer med 200 kontorplasser etter rehabiliteringen.

Prosjektet omfatter full rehabilitering og innvendig ombygging. Bygningen ble strippet total slik at bare betongkonstruksjonen sto igjen. Multiconsult var ansvarlig for tverrfaglig prosjektering, utarbeidelse av arbeidstegninger til kontrahert totalentreprenør for ombygging og tilbygg. Prosjektet omfattet blant annet kontorstilpasning, nye tekniske installasjoner og fasaderenovering.

Ombygging av samtlige etasjer i bygget. Kontorlokalene er gjort om fra cellekontorer til åpent landskap. Det er etablert helt nye tekniske anlegg. Hele fasaden er rehabilitert. Renovert hovedinngangen med universell utforming. Nytt inngangsparti mot nord med tilhørende kafeteria som kobler sammen kinoen og Rådhusresepsjonen.

Byggestart 03.08.2015 og bygget ble overlevert 10. juli 2017.

Våre tjenester

  • Mulighetsanalyse
  • Brukermedvirkning
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging under bygging