1/3

Segmentluke Håen | Foto: Multiconsult

2/3

Hyttfossen | Foto: Multiconsult

3/3

Dragstsjøen | Foto: Multiconsult

Minstevannføring Statkraft

Nytt arrangement i eksisterende anlegg

Etablering av minstevannføringsarrangement ved Dragstsjøen (0,1 m3/s), Hyttfossen (1,4 m3/s), Hegset (1,5 m3/s) og Håen dam (0,5 m3/s) i Sør- Trøndelag. Hensikt er å oppfylle krav i konsesjon og sikre nøyaktig minstevannføring av hensyn til økologi og økonomi.

Alle tappearrangementene skal plasseres i eksisterende bygningsmasse hvilket gjør oppdraget ekstra faglig spennende og utfordrende.

Suksesskriteriene ligger i å etablere et driftssikkert arrangement som krever lite vedlikehold. Samtidig er det ønskelig å unngå nedtapping av magasin og stans av anlegg. Standardiserte løsninger tilstrebes. Til slutt må arrangementet tilfredsstille NVE sine krav til målenøyaktighet, lagring av måledata og miljøhensyn.

Løsning av oppdraget

For å oppnå suksesskriteriene prosjekteres hvert anlegg med individuelle tilpasninger, men hvor kollektive synergier hentes hvor det er mulig. Eksisterende infrastruktur og komponenter utnyttes og nedtapping og nedetid på kraftverk unngås.

Tappingen vil skje med rør påmontert revisjon- og reguleringsventil, glideluke regulert av hydraulisk sylinder, ventiler plassert i dykket glideluke og ventiler plassert i segmentluke. Det er benyttet både ultralydmåler og V-overløp for nøyaktig måling av vannstrømmen. På alle anleggene skjer reguleringen autonomt, men med mulighet for overstyring fra driftssentral.

Hele jobben ble gjennomført av Multiconsult og inkluderte fagområdene RIMask, RIB, RIVass og RIM.

Våre tjenester

  • Teknisk rådgiver
  • 3D prosjektering
  • Utarbeidelse forespørselstegninger og arbeidstegninger
  • Utarbeidelse forespørselsdokumenter
  • Utarbeidelse av dokumenter mot myndigheter (NVE)
  • Bistand under anbudsbefaring og befaring med myndigheter
  • Detaljprosjektering og beregning
  • Kostnadsberegninger