Varmdosering asfaltverk Foto Angelica Knuts, Multiconsult

1/2

Varmdosering asfaltverk | Foto: Angelica Knuts, Multiconsult

2/2

Kalddosering asfaltverk | Foto: Angelica Knuts, Multiconsult

Lemminkäinen asfaltverk

Støyutredning

Oppdraget har bestått av befaringer og lydmålinger av støykilder som grunnlag for beregning av støyutbredelse til boligfelt.

Det er blitt utarbeidet måleprogram for kontroll med utslipp av støv og støy fra virksomheten.

Løsning av oppdraget

Det ble utført befaring og feltmåling av støykildene enkeltvis som grunnlag for å beregne samlet støybelastning til omgivelsene.

Måleprogram for bedriftens overvåkning av støyog støvutslipp ble utarbeidet.

Våre tjenester

  • Støymåling
  • Støyberegninger
  • Måleprogram