Kvikkleireskred Kråknes, Alta. Årsaksvurdering

Onsdag 3. juni 2020 ca. kl. 15:15 gikk det et kvikkleireskred på Kråknes i Alta kommune. Skredet er estimert til et volum på ca. 900 000 m3. Ingen personer ble tatt eller skadet av skredet, men ca. 8 bygninger gikk med.

Multiconsult var medlem av arbeidsgruppen som utførte vurdering av årsaksforhold knyttet skredet. Arbeidsgruppe ble nedsatt av NVE.

Multiconsult hadde rollen som leder og redaktør i faggruppen.  Arbeidet besto i å innhente informasjon om grunnforhold, geologi, meteorologi, hydrogeologi mm. fra fagpersoner og se dette i sammenheng med vitneuttalelser og aktiviteter i området for å finne årsaksforholdene som førte til skredhendelsen, samt gi anbefalinger til læringspunkter.