Huseby leir | Foto: LINK arkitektur AS

Huseby Leir – Bygning 0063

Befalsforlegning, totalrehabilitering

Multiconsult har vært engasjert av Forsvarsbygg for rehabilitering av befalsforlegningene i Huseby Leir, Oslo. Forlegningene er opprinnelig oppført ca 1985. Bygningene er prosjektert med ambisiøst nivå for design og arkitektur.

En kombinasjon av uheldig valg av løsning, mangler ved utførelse og dårlig vedlikehold har medført en rekke fuktproblemer. Delvis fuktskader som skyldes lekkasjer, dårlig løsning for lufting og feil utførelse i våtrom. Skadene har medført fuktproblemer og i siste instans også sopp- og muggskader.

Løsning av oppdraget

I planlegging og rehabilitering er det lagt vekt på å beholde bygningenes arkitektoniske kvalitet, samtidig som man får varige løsninger som ikke krever stadig gjentagende vedlikeholdsproblem. Multiconsult har hatt ansvar for forprosjekt, tilbudsgrunnlag for totalentreprise og detaljprosjektering for totalentreprenør.

Våre tjenester

• Forprosjekt
• Totalentrepriseforespørsel
• Detaljprosjektering