1/4

Landskapsplan | Foto: Multiconsult

2/4

Illustrasjon som viser holmen, molo og badestrand | Ill.: Multiconsult

3/4

Trapp og murer sett fra vest | Ill.: Multiconsult

4/4

Grasslette, murer og benker mm sett fra sør | Ill.: Multiconsult

Holmen nedre Charlottenlund

Utarbeidelse av skisseforslag med kostnadsoverslag

Holmen har fin beliggenhet ved Nedre Charlottenlund like øst for Trondheim Sentrum, og er en av få holmer i området. Holmen eies av Nedre Charlottenlund Vel. Den er åpen for og benyttes av byens befolkning med flere som friområde. Adkomsten ut til holmen er endret fra trebro på tidlig 1900-tall til dagens molo/ steinfylling. Det gamle badehuset er i dag erstattet med betongmur og levegg i tre.

Velforeninga ønsker å vurdere mulighetene for å få tilbake noen av de gamle elementene som var på holmen tidligere. Samtidig ønsker de å oppgradere det visuelle inntrykket gjennom ny tilrettelegging på holmen.

Løsning av oppdraget

Nye buede betongvegger utenfor eksisterende betongvegger vil gi et mykere og lunere inntrykk enn tilfelle er ved dagens situasjon.

Murene heves mot nord, med bølgende overkant. Dette vil gi ly til området, samt større grasarealer til lek og opphold. Langs de buede murene opparbeides bod og benker. Ny flytebrygge legges ut vest for holmen. Trapper opparbeides mot vest for å lette adkomst til svabergene og flytebrygga. Steinfyllinger i sjøen fjernes. Badebukt og steinplastring langs moloen oppgraderes. Nye furutrær og busker vil gi holmen et grønt og naturlig preg.

Ny bru til moloen er vurdert.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av skisser og illustrasjoner
  • Kostnadsoverslag