1/2

Illustrasjon over havnivå i 2050 og 2100, normalnivå og springflo | Ill.: Multiconsult

2/2

Dagens situasjon med sjøhus som skal rives | Foto: Hellvik Hus AS

Havnivåendringer

Hellvik Hus AS har gitt Multiconsult AS i oppdrag å innhente informasjon på havnivåendringer i et område hvor det skal bygges nye fritidsboliger i Eigersund kommune, som følge av at området kan være utsatt for bølgeslag og oppstuing.

Kommuneplanen § 1.9 for Eigersund kommune setter krav til byggehøyde over havet.

Informasjon på vannstandsvariasjon ble innhentet, flo og fjøre og høyeste astronomiske tidevann; springflo. Det ble også innhentet informasjon om forventet havnivåstigning og endring av stormflo brukt i kommunal klimatilpasning.

Løsning av oppdraget

Innhentet informasjon på havnivå ble illustrert for en visualisering av havnivåendringene.

Våre tjenester

  • RIM
  • Plan