Gorgon | Ill.: Chevron Australia

Gorgon

Fundamentering av subsea gassanlegg

Gorgon er et av verdens største naturgass-prosjekt, lokalisert utenfor nordvestkysten av Australia. Multiconsult har bistått GE Oil & Gas med det geotekniske designet av fundamenteringsløsninger.

Dette gassprosjektet er den største naturressursutviklingen i Australias historie. Utviklingen vil medføre en årlig ilandføring av 15.6 millioner tonn LNG til Barrow Island. Oppdraget utfordrer grensene for strukturers størrelse og vekt i forbindelse med design, bygging, installasjon og fundamentering.

«Calcareous Soil» gjør at det i prosjektet er stort fokus på grunnforhold og fundamentering. Marin geoteknikk i Multiconsult er med på å utvikle fundamenteringsløsninger til 49 undervannsstrukter (manifold, SDU mfl.)

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bistått GE Oil & Gas med den geotekniske prosjekteringen for fundamenteringsløsning for tilsammen 13 manifold – og PTS- strukturer, 36PLET- strukturer, samt input til prosjektering av 63 spools og well jumpers.

Grunnet grunnforholdene og seismisk aktivitet er Geoteknikk løftet opp som spesielt fokus og risikoelement i prosjektet. Ulikt grunnforholdene på norsk kontinentalsokkel består grunnforholdene
nordvest for Australia av kalkholdig silt (carbonate/calcareous silt) noe som utfordrer tradisjonell designmetodikk. Det er i prosjektet utviklet mye ny beregningsmetodikk
relatert til krypsetninger, liquefaction, landingsanalyser og temaer innen jordskjelv. Prosjektet har benyttet bemanningsressurser på tvers av kontorene i Multiconsult.

Våre tjenester

  • Geoteknisk feed – og konseptstudie av fundamenteringsprinsipper
  • Geoteknisk detaljprosjektering fundamentering
  • Input og samhandling rundt installasjonsprosedyrer