Frigg_1390x576

Oversiktsbilde av plattform | Foto: nn

Frigg Cessation

Avvikling av oljefelt

Frigg Cessation Project er det første store oljefeltet som blir avvilket i Europa.

Multiconsult hadde ansvaret for planlegging, detaljprosjektering, beregninger og tegninger for fjerning av 10 topside-moduler.

Løsning av oppdraget

  • Komplett detaljprosjektering

Våre tjenester

  • Fjerning av 10 topside-moduler
  • Rådgivning
  • Planlegging
  • Strukturdesign
  • tegninger
  • Beregninger