Forum Jæren | Foto: Jon Torgeirsson Multiconsult

1/2

Forum Jæren | Foto: Jon Torgeirsson Multiconsult

Forum Jæren - inngang Foto: Jon Torgeirsson, Multiconsult

2/2

Forum Jæren - inngang | Foto: Jon Torgeirsson, Multiconsult

Forum Jæren

Næringseiendom

Multiconsult har i samarbeid med Asplan Viak AS og Bark Arkitekter prosjektert høyhus på Jæren for Skanska AS.

Våre tjenester

Prosjektering byggeteknikk