1/4

Fisketrapp sett fra nordsiden av Akerselva | Foto: Multiconsult

2/4

Grønvoldterskelen | Foto: Multiconsult

3/4

Fisketrapp med spalteåpninger | Foto Multiconsult

4/4

Grønvoldterskelen | Foto: Multiconsult

Fisketrapp – Grønvoldterskelen

Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsket å gi ørret mulighet til å vandre forbi Grønvoldterskelen i Akerselva, og engasjerte Multiconsult i 2017 til å planlegge og prosjektere en løsning for dette. Grønvoldterskelen, øverst i Akerselva, hindret fisk å utnytte de få hundre meterne opp til dammen i utløpet av Maridalsvannet.

Planleggingen startet med en innledende befaring med oppmåling på begge sider av Akerselva. Det ble avholdt en «workshop» og kommunen ønsket å gå videre med en fisketrapp for å forsere terskelen, lagt til sørsiden av Akerselva. En spaltetrapp for mindre ørret ble prosjektert og anbudsdokumenter sendt ut. Etter en ekstra anbudsrunde ble byggingen startet i juli 2019 og fullført i desember 2019.

Multiconsult har i tillegg hatt rollen som ansvarlig søker for byggesaken.

Løsning av oppdrag

Multiconsult foreslo en terrengtilpasset vandringsbekk på nordsiden av Akerselva forbi Grønvoldterskelen. Her var det god plass til å lage en bekk for fisken, samtidig som bekken ville vært et fint innslag i en mye brukt grønn lunge. Noen trær ville måtte fjernes for å få til dette i tillegg til et eldre VA anlegg i området ved terskelen.

VA- anlegget var ikke i bruk, men Oslo kommune ville likevel ikke sanere bort rørsystemet da de var usikre på fremtidig behov. Følgelig ble det sett på en løsning med fisketrapp i betong på sørsiden av Akerselva. Her var det trangt, med en tursti langs bredden av elva. Fisketrappa ble derfor prosjektert så smal som mulig med noe mindre kulper enn vanlig og med vegger på 200 mm.

Det ble krevd at Akerselva ikke skulle forurenses i byggetiden, og entreprenøren måtte sette i verk tiltak for å hindre dette. Blakking av elvevannet ble monitorert med turbiditetsmålere plassert ovenfor byggegropa og et stykke ned i elva nedstrøms slik at endring pga. byggingen kunne registreres.

Våre tjenester

  • Prosjektering
  • Ansvarlig søker
  • Oppfølging i byggefasen