Energiledelse. entra eiendom, multiconsult, bygg og eiendom

Fredrik Selmers vei 4 er et kontorbygg med passivhusstandard på Helsfyr i Oslo | Ill.: Entra

Energiledelse for Entra Eiendom

Tiltak for å redusere energibruken i Entra Eiendom

Prosjektet Energiledelse for Entra Eiendom er støttet av Enova og startet i 2006. Det hadde som mål å redusere energibruken med 10 – 20 % i ca. 800.000 m2 av Entra Eiendoms bygningsmasse, samtidig som innemiljøet skulle opprettholdes eller forbedres.

Energi- og miljøanalyser var en vesentlig del av prosjektet som følger Enovas retningslinjer for energiledelse. Alle eiendommene ble også energimerket.

Løsning av oppdraget

Energi- og miljøanalyser var en vesentlig del av prosjektet. En analyse inkluderer beskrivelse og vurdering av bygget og dets energiytelse i form av bl.a. tekniske anlegg, klimaskall og påvirkning på ytre miljø.

Den inneholder dessuten beskrivelser av energisparingstiltak samt energi- og lønnsomhetsberegninger.

Energimerking av bygningsmassen var også en del av prosjektet.

Våre tjenester

  • Energioppfølging
  • Kompetansebygging av driftspersonell
  • Informasjon internt og eksternt til leietakere
  • Rådgivning ved gjennomføring av konkrete energi- og miljøtiltak