Utsnitt fra modell av Moho | Illustrasjon: OneSubsea

Clov, GirRi & Moho nord

Geotekniske analyser av store sugeanker i svært bløt leire på tre ulike felt utenfor Vest Afrika

På oppdrag fra OneSubsea (tidligere Framo Engineering) har Multiconsult utført geotekniske analyser av store sugeanker i svært bløt leire på tre ulike felt utenfor Vest Afrika. Feltene utvikles av TOTAL. Clov og GirRi er installert med suksess mens Moho skal installeres i nærmeste framtid.

Løsning av oppdraget

Geotekniske analyser har ført fram til nødvendige dimensjoner på sugeanker, prognose for setninger og behov for undertrykk under installasjon. Vertikal og lateral kapasitet er ivaretatt ved dokumentasjon av tilfredsstillende partialfaktorer.

På GirRi ble det installert to sugeankere. Målt egenpenetrasjon hhv 11,75 og 12,20 m. Beregnet 12 m.

Det ble konstatert at plassering av dybdemerker over «vinduer» var ugunstig med hensyn på lokal erosjon under installasjon.

Våre tjenester

  • Landingsanalyse
  • Penetrasjonsanalyse
  • Bæreevne/stabilitet
  • Setninger
  • Fjærstivheter