På lagret til Follo Ren ble en «avfallsanalyse-stasjon» satt opp temporært for analysen. I de sorte ringene blir ulike avfallstyper sortert i sekker | Foto: Multiconsult

Avfallsanalyse for Follo Ren

Restavfall og kildesortert matavfall fra henteordning

På oppdrag for Follo Ren har Multiconsult gjennomført en avfallsanalyse av restavfall fra henteordning. Avfallsanalyser, også kalt plukkanalyser, er en metode som brukes for å beregne avfallets sammensetning. Med hjelp av avfallsanalyser er det mulig å få kunnskap om hvor godt avfallet er sortert, og hvor det finnes potensial for økt sorteringsgrad, og dermed økt materialgjenvinning.

Avfallsanalyser kan gjennomføres på ulike typer avfall. Det vanligste er avfall fra husholdning, både fra henteordning (det som kastes hjemme) og restavfall fra kommunale gjenvinningsstasjoner. Multiconsult har også gjennomført avfallsanalyser på restavfall fra byggeplasser.

Løsning av oppdrag

Avfallsanalysen er gjennomført på restavfall, inkl. grønne poser for kildesortert matavfall, fra de fire eierkommunene til Follo Ren: Nordre Follo, Frogn, Ås og Nesodden. Avfall fra til sammen 12 prøveområder har blitt analysert på et forholdsvis høyt detaljnivå; avfallet er sortert i 26 kategorier. Sorteringen er gjennomført sammen med personell fra Nannestad Bygdeservice