Atwood 11

Sekundærstruktur, setback-struktur, vindvegg, drawwork-hus

Atwood 11 er en halvt nedsenkbar rig utstyrt med heistårn og boretårn. Multiconsult hadde i dette prosjektet ansvar for beregninger, 3D-modellering og designtegninger for utstyrsfundamenter, sekundærstruktur på bordekket, setbackstruktur, vindvegg og drawwork-hus.

Løsning av oppdraget

 • Komplett detaljprosjektering:
  — FEM analyser
  — Håndberegninger
  — STAAD-beregninger
  — ULS analyser
  — SLS analyser
  — ALS analyser
  — FLS analyser
 • 3D-modellering
 • Tegning

Våre tjenester

 • Rådgivning
 • Strukturdesign
 • 3D-modellering
 • Tegninger